Thư viện hình ảnh

Học sinh đạt điểm cao các kỳ thi tiếng Anh

Nguyễn Vũ Đăng Khoa – iTEP 5.6/6.0

Võ Đắc Hưng – TOEFL 103/120

Trương Bảo Ngọc – TOEFL 100/120

Võ Thị Quỳnh Anh – SSAT 2193/2400

Nguyễn Tiến Đạt – iTEP 4.7/6.0

Lê Trương Thanh Dũng – TOEFL 85/120

Nguyễn Lê Bình Minh – TOEFL 77/120