Cảm nhận Phụ Huynh - Học Sinh

alt 2

Phụ huynh Lại Thị Ái Trinh

Chúng tôi rất hài lòng và vui mừng khi nhận được tin con trai của chúng tôi được nhận vào học tại University of California, Los Angeles, chuyên ngành Kỹ sư cơ khí (Mechanical Engineer), học kỳ mùa thu tháng 9/2013. University of California là hệ thống trường Đại học nổi tiếng hàng đầu của Hoa Kỳ mà bất kỳ học sinh quốc tế nào cũng mơ ước được học tập và tốt nghiệp.

Các cảm nhận khác