Tin tức - Sự kiện

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ HARVARD

11/02/2017

Chắp cánh cho ước mơ Harvard

Học bổng MBA

#iSEE lược dịch từ trang web chính thức http://www.boustany-foundation.org/scolarship-p…/MBA-Harvard

🎯 Học bổng Boustany MBA Harvard được cấp một lần mỗi hai năm cho khóa học 2 năm tại Harvard Business School.

🎯 Học bổng bao gồm:
. Hỗ trợ học phí lên tới $90.000 ($45.000/năm)
. Chi phí đi lại và ăn ở khi thực tập

Học bổng sẽ được trao vào học kỳ mùa thu, trong tháng 06, 2017.

🎯 Điều kiện nhận học bổng:

Ứng viên cần có bảng điểm học tập loại xuất sắc, và thể hiện những cam kết đúng đắn.
Ứng viên chỉ có thể xin học bổng sau khi có giấy xác nhận từ chương trình của Harvard MBA.

🎯 Quy trình xử lý hồ sơ:

Nếu bạn muốn nộp đơn, vui lòng gửi CV có ảnh, bảng điểm GMAT và thư chấp nhận vào học của trường tới địa chỉ: admissions@boustany-foundation.org.

Nếu được chọn, bạn có thể được mời đến phỏng vấn. Một ứng viên sẽ được nhận học bổng.

🎯 Hạn chót nộp hồ sơ: 31 tháng 05, 2017

Học Bổng