Cấp mới visa du học khi học sinh quay trở về Việt Nam

ISEE hỗ trợ các học sinh trong thời gian về thăm gia đình ở Việt Nam làm mới visa du học. Hồ sơ các em cần chuẩn bị bao gồm bảng diểm, hộ chiếu, thư chấp nhận học của trường.