Chuyển học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh

ISEE là đối tác của Eximbank trong việc hỗ trợ các phụ huynh chuyển tiền học phí & sinh hoạt phí trong suốt thời gian các em du học trong thời gian nhanh nhất và an toàn nhất.