Sinh trắc vân tay

(trích dẫn từ Giới thiệu khoa học DMIT)

Thông qua 10 dấu vân tay của các học sinh, các bậc phụ huynh được tư vấn về đặc trưng tính cách bẩm sinh của con cái mình cũng như khám phá tài năng tiềm ấn, khám phá phương pháp học tập tối ưu, xu hướng nghề nghiệp tương lai phù hợp cho các em