Đặt vé máy bay, bảo hiểm y tế & tai nạn 

 

ISEE hỗ trợ đặt vé máy bay, bảo hiểm y tế & tai nạn cho các học sinh sau khi có visa du học. Theo yêu cầu của trường nước ngoài, các du học sinh đều phải có bảo hiểm y tế và tai nạn nên các học sinh có thể mua theo yêu cầu của trường hoặc ISEE sẽ hỗ trợ tư vấn gói bảo hiểm phù hợp cho các em.