New York

New York  là một tiểu bang của Hoa Kỳ. Tiểu bang New York giáp với các bang khác là của Hoa Kỳ là Vermont, Massachusetts, Connecticut về phía đông, giáp với hai bang New Jersey, Pennsylvania về phía nam, đồng thời giáp với hai tỉnh của Canada là Quebec và Ontario về phía bắc. Tiểu bang New York là tiểu bang có dân số đông thứ ba tại Hoa Kỳ.

Thành phố New York là thành phố lớn nhất tiểu bang đồng thời cũng là thành phố lớn nhất nước Mỹ. Thành phố này được biết đến như cửa ngõ cho dòng người nhập cư vào nước Mỹ trong lịch sử và ngày nay phát triển thành một trung tâm thương mại, tài chính, văn hóa lớn của thế giới. Tuy nhiên thủ phủ của tiểu bang New York lại nằm ở thành phố Albany.

Những cư dân đầu tiên sinh sống tại tiểu bang New York ngày nay là những bộ tộc thổ dân da đỏ như Algonquian, Iroquois và Lanape, trước khi người Pháp và Hà Lan khám phá ra vùng đất này vào đầu thế kỉ 17. Năm 1609, Henry Hudson là người đầu tiên tuyên bố chủ quyền khu vực này thuộc về Công sự Cam (Fort Orange) của người Hà Lan. Tuy nhiên người Anh đã thôn tính vùng đất này vào năm 1664. Khi cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ nổ ra, tiểu bang New York trở thành một chiến trường ác liệt. Tiểu bang phê chuẩn Hiến pháp Hoa Kỳ vào năm 1788 và trở thành tiểu bang thứ 11 nằm trong Hợp chúng quốc Hoa Kỳ trong cùng năm đó. Hiến pháp riêng của tiểu bang được ban hành năm 1777.

Ðây là nơi sinh của các Tổng thống Theodore Roosevelt (tại thành phố New York), Franklin Delano Roosevelt (tại Hyde Park), Martin Van Buren (tại Kinderhook), Millard Fillmore (tại Cayuga County).

Giáo dục:

Trường Đại học New York kiểm định và đặt ra các tiêu chuẩn cho các bậc trung cấp, tiểu học và trung học trong bang, trong khi Bộ Giáo Dục Tiểu Bang New York giám sát các trường công lập và điều khiển các bài kiểm tra tiêu chuẩn của họ. Các thành phố Sở Giáo dục New York quản lý hệ thống trường công thành phố New York. Vào năm 1894, phản ánh sự phân biệt chủng tộc chung sau đó, nhà nước đã thông qua một đạo luật cho phép các cộng đồng để thành lập trường riêng cho trẻ em gốc người Mỹ gốc Phi. Năm 1900, nhà nước đã thông qua một luật khác đòi hỏi các trường học tích hợp.

Ở cấp độ của giáo dục sau trung học, hệ thống đại học công lập trên toàn tiểu bang là trường Đại học bang New York, thường được gọi là SUNY. Thành phố New York cũng có trường Đại học Thành phố New York hệ thống riêng của mình, được tài trợ của thành phố. Hệ thống SUNY gồm 64 các trường cao đẳng cộng đồng, các trường cao đẳng kỹ thuật, cao đẳng đại học, và các tổ chức đào tạo bậc tiến sĩ, và bao gôm một số trường đại học khác trường đại học. đại học công lập lớn nhất của New York là trường Đại học bang New York tại Buffalo, được thành lập bởi Tổng thống Hoa Kỳ và Phó Tổng thống Millard Fillmore. Bốn Trung tâm Đại học SUNY, cung cấp một mảng rộng các chương trình học tập, là trường Đại học tại Albany, Đại học Binghamton, Đại học Stony Brook, và Đại học tại Buffalo.

Các trường đại học tư nhân lớn đáng chú ý bao gồm các trường đại học Columbia ở Upper Manhattan và Đại học Cornell ở Ithaca, cả hai Ivy League là Đại học New York ở Lower Manhattan, và Đại học Fordham ở Bronx, Manhattan, và Westchester County. Các trường tư thục quy mô nhỏ đáng chú ý của giáo dục đại học bao gồm Đại học Rockefeller, Viện Công nghệ New York, Đại học Yeshiva, và Đại học Hofstra. Ngoài ra còn có vô số các trường đại học cấp ở bang New York, bao gồm y tế, Luật, và các trường kỹ thuật. West Point, học viện phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ, nằm ở phía nam của Newburgh, trên bờ phía tây của sông Hudson.

Trong tài khóa 2013 năm, theo thống kê của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, New York đã chi bình quân nhiều hơn vào hệ giáo dục công lập hơn bất kỳ các bang khác.

 

Các trường liên quan