Virginia

Virginia là một trong mười ba tiểu bang đầu tiên nổi dậy chống lại sự thống trị của Vương quốc Anh trong Cách mạng Hoa Kỳ. Nó nằm về phía nam Hoa Kỳ nhưng đôi khi lại được kể vào các bang Mid-Atlantic. Là một trong 4 tiểu bang sử dụng tên commonwealth. Virginia là phần đầu tiên của châu Mỹ trở thành thuộc địa của Anh.

Virginia được biết đến như là “Mother of Presidents”, bởi vì đây là nơi sinh ra tám Tổng thống Hoa Kỳ (George Washington (tại Wakefield, Westmoreland County), Thomas Jefferson (tại Shadwell, Albemarle County), James Madison (tại Port Conway, King George County), James Monroe (tại Westmoreland County), Woodrow Wilson (tại Staunton), William Henry Harrison (tại Berkeley, Charles city County), John Tyler (tại Greenway, Charles City County) và Zachary Taylor (tại Orange County)) nhiều hơn bất kì một tiểu bang nào khác. Bốn trong năm tổng thống đầu tiên là từ Virginia, và bảy trong mười hai tổng thống đầu tiên. Tổng thống gần đây nhất xuất thân từ Virginia là Woodrow Wilson, tổng thống thứ 28. Virginia cũng được biết đến như là “Mother of States”, bởi vì một phần của nguyên là thuộc địa sau này trở thành Kentucky, Indiana, Illinois và Tây Virginia cũng như một vài phần của Ohio.