Thư viện hình ảnh

Học sinh đạt điểm cao các kỳ thi tiếng Anh

Nguyễn Vũ Đăng Khoa – iTEP 5.6/6.0 Võ Đắc Hưng – TOEFL 103/120 Trương Bảo Ngọc – TOEFL 100/120 Võ Thị Quỳnh Anh – SSAT 2193/2400 Nguyễn Tiến Đạt – iTEP 4.7/6.0 Lê Trương Thanh Dũng – TOEFL 85/120 Nguyễn Lê Bình Minh – TOEFL 77/120  

chi tiết