HỌC BỔNG LÊN ĐẾN 50% TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC EYENESBURY TẠI ÚC

Được thành lập vào năm 1989, Eyenesbury đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong giáo dục và có nhiều kinh nghiệm phát triển và giảng dạy các chương trình đa dạng.

Một số hình ảnh của trường Eyenesbury:

Tòa nhà trường Trung học Eyenesbury

Bên trong nhà ở của học sinh