Tin tức - Sự kiện

HỌC SINH CATS ACADEMY ĐOẠT GIẢI NHẤT TRONG CUỘC THI NGHỆ THUẬT QUỐC HỘI

18/05/2017

Tin tốt lành nữa về thành tích của trường CATS Academy Boston. Học sinh Seoyeon Kim của trường CATS Academy Boston đã đoạt giải Nhất trong Cuộc thi Nghệ thuật Quốc hội (Congressional Art Competition) của bang Massachusettes. Đây là Cuộc thi nghệ thuật hàng năm được mở cho tất cả các học sinh trung học trên cả nước. Tác phẩm nghệ thuật đoạt giải của Seoyeon Kim được chọn để treo ở điện Capitol Hoa Kỳ tại Washington, D.C. trong một năm. Thông tin tham khảo tại trang web của Hạ nghị sĩ Stephen F. Lynch:

http://lynch.house.gov/press-release/congressman-lynch-announces-winner-2017-congressional-art-competition

Một vài thông tin về trường CATS Academy:

News