TOEFL® (Test Of English as a Foreign Language) là bài kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh được thiết kế và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS). TOEFL đánh giá trình độ tiếng Anh một cách toàn diện ở 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết trong môi trường học thuật và được tổ chức trên toàn thế giới. Thang điểm thi cho từng kỹ năng là 0-30. Tổng điểm cao nhất của TOEFL- iBT là 120

Cấu trúc bài thi TOEFL-iBT sau ngày 01/08/2019:

Phần Chi tiết Số lượng câu hỏi Thời gian làm bài (phút)
Đọc Bao gồm 3 đến 4 bài đọc Mỗi bài đọc có 10 câu hỏi Mỗi bài dài khoảng 700 từ 30 – 40 54 – 72
Nghe Bài nghe có 6 phần, trong đó bao gồm: 2 – 3 đoạn hội thoại (5 câu hỏi mỗi bài)3 – 4 đoạn nói độc thoại (6 câu hỏi mỗi bài) 28 – 34 41 – 57
Giải lao 10
Nói Phần thi nói có 4 câu hỏi, trong đó: Câu 1&2: yêu cầu bạn trình bày quan điểm về một vấn đề nào đóCâu 3: yêu cầu bạn trình bày về 1 vấn đề được tích hợp với 1 bài đọc ngắn và và 1 bài độc thoại.Câu 4: yêu cầu bạn trình bày về 1 vấn đề được tích hợp với 1 bài độc thoại. 4 17
Viết Phần thi Viết bao gồm 2 tasks, trong đó: Task 1: viết về một vấn đề nào đó được tích hợp với 1 bài đọc  ngắn và 1 bài nghe.Task 2: viết 1 bài tiểu luận tối thiểu 250 từ 2 50

Hình thức đăng ký và lệ phí thi

Đăng ký trực tuyến tại website: www.ets.org/toefl

– Thí sinh có thể liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Anh ngữ ISEE ACADEMY để đăng ký và hoàn thành thủ tục đăng ký. Khi đến, thí sinh cần mang theo Hộ Chiếu (Passport) hoặc Chứng Minh Thư  photo copy không cần công chứng.

  • Lệ phí thi: 190$

Kết quả thi: Thí sinh sẽ nhận kết quả sau 13 ngày kể từ ngày thi chính thức

Cách chấm điểm thế nào?

Kĩ năng Nói: Bài dự thi của bạn sẽ được 3-6 giám khảo chấm. Tổng điểm bài thi từ 0-30 điểm. Giám khảo chấm thi không yêu cầu bạn phải nói quá hoàn hảo. Phát âm của bạn không nhất thiết phải giống hoàn toàn với người bản xứ. Họ chỉ quan tâm đến việc bạn nói có dễ hiểu hay không và khả năng bạn hoàn thành những câu hỏi được giao.

Kĩ năng Viết: Tổng điểm hai phần từ 0-30. Giám khảo chấm bài không yêu cầu bạn phải có một bài luận quá xuất sắc vì họ chỉ xem bài luận đó như bản nháp đầu tiên của bạn. Bạn vẫn có thể đạt được điểm cao với một vài lỗi nhỏ.

Kĩ năng Đọc và Nghe chấm theo số câu trả lời đúng. Tổng điểm mỗi phần cũng từ 0-30 điểm.

Điểm tổng kết cả 4 phần từ 0-120 điểm.

Hiệu lực:  2 năm tính từ ngày thi TOEFL iBT.