ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Mr. NGUYỄN THẾ HOÀI

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Học vị: B.A. (University of Education – Vietnam)
 • Kinh nghiệm giảng dạy: IELTS, TOEFL iBT, TOEIC,…

Mr. JUSTIN “JAY” VAUGHN

 • Quốc tịch: Mỹ
 • Học vị: B.A. (University of Education – Vietnam) TEFL
 • Kinh nghiệm giảng dạy: IELTS, TOEFL

Ms. LÃ THỊ NGỌC MAI

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Học vị: B.A ( University of Education – Vietnam)
 • Kinh nghiệm giảng dạy: IELTS, TOEIC, GIAO TIẾP,…

Mr. RONALD KEITH HENDERSON (RON)

 • Quốc tịch: Mỹ
 • Học vị: M.A. (American Intercontinental …
 • Kinh nghiệm giảng dạy: IELTS, TOEFL

Mr. LỮ GIA LỘC

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Học vị: B.A (University of Education – Vietnam)
 • Kinh nghiệm giảng dạy: TOEIC, GIAO TIẾP,…

Mr. PHẠM ANH TUẤN

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Học vị: B.A. (University of Education – Vietnam)…
 • Kinh nghiệp giảng dạy: IELTS, TOEFL iBT, SAT…

Ms. ĐẶNG THỤY HÀ MY

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Học vị: B.A (University of Education – Vietnam)
 • Kinh nghiệm giảng dạy: SSAT, SAT, TOEIC,…

Mr. NGUYỄN HỮU TƯƠI

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Học vị: B.A (University of Education – Vietnam)
 • Kinh nghiệm giảng dạy: TOEIC, iTEP, GIAO TIẾP…
Nguyễn Hữu Thiện

Mr. NGUYỄN HỮU THIỆN

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Học vị: B.A. (University of Education – Vietnam)…
 • Kinh nghiệm giảng dạy: : IELTS, TOEFL, TOEIC…

Ms. HUỲNH THANH TRÚC

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Học vị: B.A (Open University Vietnam)
 • Kinh nghiệm giảng dạy: TOEIC, iTEP, GIAO TIẾP…

Ms. NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Học vị: B.A ( University of Education – Vietnam)…
 • Kinh nghiệm giảng dạy: : IELTS, TOEIC, iTEP,…

Ms. LƯU HỮU HẠNH

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Học vị: B.A (University of Education – Vietnam)
 • Kinh nghiệm giảng dạy: IELTS, TOEFL iBT, TOEIC

Ms. TRẦN THỊ MỸ PHƯỢNG

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Học vị: B.A (University of Education – Vietnam)
 • Kinh nghiệm giảng dạy: IELTS, TOEFL iBT, TOEIC,…

Mr. MICHAEL JONATHAN CHEVALIER (MIKE)

 • Quốc tịch: Anh
 • Học vị: B.A. (Highlands College – England) TEFL
 • Kinh nghiệm giảng dạy: IELTS, TOEFL,…

Ms. NGÔ THỊ CẨM THÙY

 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Học vị: B.A. (University of Education – Vietnam)
 • Kinh nghiệm giảng dạy: IELTS, TOEFL iBT, TOEIC,…