Ms. HUỲNH THANH TRÚC

Huỳnh Thanh Trúc
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Học vị: B.A (Open University Vietnam)
  • Kinh nghiệm giảng dạy: TOEIC, iTEP, GIAO TIẾP…