Ms. NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

Nguyễn Thị Kim Ngọc
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Học vị:
    • B.A ( University of Education – Vietnam)
    • M.A (University of Social Sciences and Humanity – Vietnam)
  • Kinh nghiệm giảng dạy: : IELTS, TOEIC, iTEP, ANH VĂN HỌC THUẬT, GIAO TIẾP…