Ms. NGÔ THỊ CẨM THÙY

Ngô Thị Cẩm Thùy
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Học vị: B.A. (University of Education – Vietnam)
  • Kinh nghiệm giảng dạy: IELTS, TOEFL iBT, TOEIC,…