Ms. LÃ THỊ NGỌC MAI

Lã Thị Ngọc Mai
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Học vị:
    • B.A ( University of Education – Vietnam)
    • M.A (University of Social Sciences and Humanity – Vietnam)
  • Kinh nghiệm giảng dạy: IELTS, TOEIC, GIAO TIẾP,…