Mr. LỮ GIA LỘC

Lữ Gia Lộc
  • Quốc tịch: Việt Nam.
  • Học vị: B.A (University of Education – Vietnam).
  • Kinh nghiệm giảng dạy: TOEIC, GIAO TIẾP, TIẾNG ANH HỌC THUẬT…