iTEP (International Test of English Proficiency) là bài thi do BES (Boston Educational Services) của Hoa Kỳ thiết kế nhằm đánh giá chính xác năng lực tiếng Anh của học sinh, sinh viên quốc tế trước khi được nhập học chính thức tại các trường Trung học, Cao đẳng và Đại học tại Hoa Kỳ và Canada.

Thông tin cần lưu ý:

  • Lệ phí thi iTEP: $129    Phí thi thử: $13
  • Thi trên máy tính
  • Thời gian làm bài: 90 phút
  • Thí sinh cần đính kèm Passport (bản photo) và hoàn tất form đăng ký.

Điểm nổi bật của bài thi iTEP

  • Đăng ký bài thi thuận tiện, thủ tục đăng ký hiện đại.
  • Lịch thi linh động.
  • Kết quả thi sẽ có sau 3-5 ngày kể từ ngày thi (không tính T7, CN và ngày nghỉ lễ)

Hiện tại trên website của iTEP có hỗ trợ cho thí sinh bài thi thử với cấu trúc đề và thời gian làm bài giống với bài thi thật (thí sinh sẽ biết kết quả 3 phần thi thử gồm: Ngữ Pháp, Đọc và nghe ngay sau khi hoàn tất bài thi).

ISEE Academy sẽ hổ trợ nhận xét và đánh giá kết quả 2 phần thi Writing và Speaking  thí sinh có thể đăng ký thi thử để có trãi nghiệm thức tế về bài thi này , trước khi thi chính thức

Các bài thi iTEP:

 iTEP SLATE – Plus  Secondary Level Assessment Test of  English – dành cho học sinh phổ thông cấp 2 và đầu cấp 3 muốn theo học tại các trường Phổ thông Trung học Hoa Kỳ

iTEP Academic – Plus  Đây là bài kiểm tra dành cho sinh viên quốc tế muốn vào học các trường Cao đẳng và Đại học Hoa Kỳ

iTEP Hospitality: Đây là một bài kiểm tra tiếng Anh đặc biệt dành cho ngành công nghiệp nhà hàng khách sạn. Các kỹ năng tiếng Anh là một yêu cầu thiết yếu trong ngành nhà hàng khách sạn.

iTEP Business: Các doanh nghiệp trên thế giới trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau sử dụng bài thi iTEP Business trong hoạt động tuyển dụng, đánh giá sự thành công của các chương trình đào tạo ngoại ngữ, chuẩn hóa năng lực nhân viên cho công việc mới và nhiều hoạt động khác.

Cấu trúc bài thi iTEP Slate, iTEP Academic:

Các phần thi Cấu trúc bài thi Số lượng và loại các câu hỏi Thời gian
Ngữ pháp
(2 phần)
Hoàn thành câu  13 câu 10 phút
Tìm cụm từ hoặc từ sai  12 câu
Nghe (3 phần)  4 đoạn đàm thoại ngắn  4 câu trắc nghiệm 20 phút
 1 đoạn hội thoại từ 2-3 phút  4 câu trắc nghiệm
 1 bài thuyết trình trong 4 phút  6 câu trắc nghiệm
Đọc (3 phần)  Đoạn văn 50 từ  2 câu trắc nghiệm   20 phút
 Đoạn văn 250 từ (intermediate )  4 câu trắc nghiệm
 Đoạn văn 500 từ  6 câu trắc nghiệm
Viết  Viết 1 Short note hoặc letter  Viết  50-75 từ (5 phút)   25 phút
Trình bày quan điểm một chủ đề và viết bài essay  Viết 175-225 từ để diễn tả và giải thích ý kiến của bạn về chủ đề (20 phút)
  Nói (2 phần)    Nghe – đọc một câu hỏi ngắn và trình bày ý kiến  30s chuẩn bị và 45s trình bày 5 phút
 Nghe 2 ý kiến của một chủ đề và trình bày ý kiến  45s chuẩn bị và 60s trình bày

Thời gian đăng ký thi thử và đăng ký thi chính thức đều do học viên chủ động đăng ký theo lịch làm việc của cty ISEE:

  • Thứ 2 – Thứ 6:   8:00 – 17:00
  • Thứ 7: 8:00 – 15:00
  • Địa điểm thi:  2 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Quận 1-Tp HCM . Hotline: 0985 692 499.

Form đăng ký thi iTEP: https://drive.google.com/open?id=1bnZqoYd4FpsMNka9po8gjhUJ7E1dItym

Link giới thiệu tổng quan về bài thi iTEP: http://itep.vn/portal/images/TongquanbaithiiTEP.pdf

List các trường trung học Mỹ &Canada chấp nhận kết quả thi iTEP:https://www.itepexam.com/itep-slate-partner-schools/

List các cao đẳng/đại học chấp nhận kết quả thi iTEP:https://www.itepexam.com/academic-partner-schools/

Trãi nghiệm thi thử với phiên bản rút gọn (15 phút) https://www.itepexam.com/schedule-itep/prepare/preview-test/