Bài thi SLEP (SLEP TEST) cho việc Du học bậc PTTH Mỹ

SLEP (The Secondary Level English Proficiency) là bài thi trắc nghiệm đồng thời là thước đo năng lực tiếng Anh cuả Học sinh. SLEP được sử dụng chủ yếu tại các trường THPT Hoa Kỳ và các cơ quan, tổ chức giáo dục khác trên toàn thế giới nhằm đánh giá khả năng nghe hiểu và đọc hiểu Anh ngữ của các ứng viên đến từ những quốc gia không nói tiếng Anh

Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) là nơi thiết lập, kiểm soát chất lượng, nội dung và tất cả các liên quan về thi SLEP.  Các bạn có thể tham khảo thêm tại www.ets.org

Bài thi SLEP chứa các câu hỏi phản ánh phương pháp giảng dạy Anh ngữ như một ngoại ngữ mới nhất hiện nay.

NỘI DUNG BÀI THI SLEP

Bài thi SLEP bao gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn với 8 loại câu hỏi hoàn toàn khác nhau.

4 loại câu hỏi dùng trong phần đầu của bài thi SLEP hoàn toàn sử dụng các đoạn ghi âm giọng Bắc Mỹ để đánh giá khả năng nghe hiểu của ứng viên.

4 loại câu hỏi dùng trong phần 2 của bài thi dùng để đánh giá vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và kỹ năng đọc hiểu tổng hợp của ứng viên. Những câu hỏi loại này đều được lấy từ các tài liệu văn bản và hình ảnh.

Câc câu hỏi trong bài thi SLEP được đặt ra dựa trên nội dung đoạn văn hoặc tranh ảnh cho trước.

Bài thi SLEP không đề cập tới kiến thức chuyên sâu của bất kỳ chuyên ngành hay chuyên môn nào.

Đồng thời cũng không có câu hỏi nào tập trung vào kiến thức văn học, phân tích tác phẩm văn học hay các thuật ngữ ngôn ngữ học.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG SLEP:

SLEP cũng được sử dụng để xét tuyển nhập học vào chương trình nội trú hoặc chương trình quốc tế cho du học sinh tại các trường công lập Hoa Kỳ.
Bài thi SLEP có thể dùng cho học sinh giao lưu văn hóa Hoa Kỳ hoặc cũng có thể chỉ dùng để đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh ở các trường THPT.

Tham gia thi SLEP là cơ hội, là hành trang tuyệt vời giúp học sinh cọ xát với nền văn hóa và tri thức nhân loại, đồng thời tự trau dồi thêm cho mình những kinh nghiệm quý báu trong việc tham gia một kỳ tiếng Anh tầm cỡ quốc tế.

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

Phần thi Điểm tối thiểu Điểm tối đa
Nghe hiểu 10 32
Đọc hiểu 10 35
Tổng 20 67