Ms. ĐẶNG THỤY HÀ MY

Đặng Thụy Hà My
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Học vị: B.A (University of Education – Vietnam)
  • Kinh nghiệm giảng dạy: SSAT, SAT, TOEIC, GIAO TIẾP…