Newfoundland And Labrador

Tổng quan:

Thủ đô: St. John’s

Thành phố lớn nhất: St. John’s

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Diện tích: 405,212 km2

Dân số (2011): 514,536 – xếp thứ 9

GDP (2008): C$31,277 triệu – xếp thứ 9

Newfoundland And Labrador là tỉnh bang thứ 10 gia nhập vào Canada. Về mặt địa lý, tỉnh bang bao gồm đảo Newfoundland và vùng đất liền Labrador, nằm ở bờ biển Đại tây dương Canada. Được tiếp nhận vào Canada năm 1949, toàn tỉnh được biết với tên là Newfoundland, nhưng đến năm 1964, chính quyền tỉnh đã tự thay đổi thành Chính quyền Newfoundland and Labrador. Vào ngày 6 tháng 12 năm 2001, một sửa đổi trong Hiến pháp Canada đã thay đổi tên chính thức của tỉnh thành “ Newfoundland and Labrador”. Nhưng trong giao tiếp hàng ngày, người Canada vẫn thường gọi chung tên tỉnh là Newfoundland, trong khi ở những vùng ở Labrador tên của tỉnh được gọi đơn giản dưới cái tên Labrador.

Trong khi tên gọi của Newfoundland có nguồn gôc từ 3 từ tiếng Anh là New Found Land, thì Labrador lại có nguồn gốc từ một tước hiệu của người Bồ Đào Nha có nghĩa là “ địa chủ”, là tước hiệu của một người Bồ Đào Nha có tên là Joao Fernandes Lavrador , người đã khai phá ra vùng đất này. Người dân ở Newfoundland được gọi là “Newfoundlanders” và ở Labrador được gọi là “Labradorians”.